Asia Museum Company

ประวัติบริษัท พิพิธภัณฑ์เอเซีย จำกัด

บริษัท พิพิธภัณฑ์เอเซีย จำกัด ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2548 สำนักงานแห่งแรกเป็นสถานที่เดียวกับโรงงานของบริษัท สยามโซลิดวู๊ด อินดัสทรี่ จำกัดซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา จุดประสงค์ในการก่อตั้งครั้งแรก ต้องการให้บริการระบบการต้อนรับและบริการแบบไทย ( Thai Hospitality system ) และบริการศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมการลงทุน ( Feasibility study program ) แก่ธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท และสถานที่พักตากอากาศ การดำเนินงานในปีแรก บริษัทฯ ได้ทำการศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อตั้งโรงแรมจำนวน 2 แห่งได้แก่ โรงแรม เดอะโรสสมุย รีสอร์ทแอนด์สปา และโรงแรมสมุยเฮอร์ริเทจ โดยโรงแรมแห่งที่สองปัจจุบันยังไม่ได้เริ่มทำการก่อสร้าง ส่วนการให้บริการระบบการต้อนรับและการบริการแบบไทย บริษัทฯ ได้ ให้คำปรึกษาแนะนำกับโรงแรม รีสอร์ท จังหวัดพังงา จำนวน 2 แห่งช่วงก่อนการเกิดมหันตภัยธรณีพิบัติ

ปี พ.ศ. 2549 บริษัทฯ ได้เปิดสำนักงานจังหวัดภูเก็ต และได้รับงานการศึกษาและจัดทำแผนแม่บทเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองโบราณทุ่งตึก จังหวัดพังงาและแผนแม่บทเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาจวนเจ้าเมืองระนอง ต่อจากนั้นในปี พ.ศ. 2550 บริษัทฯ ได้รับมอบหมายจากกรมศิลปากรให้จัดทำแผนแม่บทช่องทางเข้าออกและออกแบบเขียนแบบภูมิทัศน์ภายในเขตชั้นในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

ปี พ.ศ. 2551 บริษัทฯ ได้รับมอบหมายจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ให้ออกแบบปรับปรุงสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ประวัติศาสตร์บ้านพระยาวิชิต ซึ่งเป็นจวนเจ้าเมืองเก่าของจังหวัดภูเก็ต ต่อจากนั้น ในช่วงต้นปี

บริษัทฯ ได้รับสัญญาจ้างการจัดทำแผนแม่บทและออกแบบสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ประวัติศาสตร์ถนนพหลโยธิน ภายในเขตเมืองโบราณเชียงแสน เพื่อการท่องเที่ยวจากเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย และ ช่วงกลางปีบริษัทฯ ได้บรรลุข้อตกลงในการจัดทำแผนแม่บทภูมิทัศน์วัฒนธรรมและออกแบบสภาพแวดล้อมเทศบาลเมืองคลองแห จากเทศบาลเมืองคลอแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ผลงานลักษณะโครงการที่นำเสนอหน่วยราชการ

นอกจากโครงการในเชิงธุรกิจแล้ว บริษัทฯ ยังได้นำเสนอความเห็นในลักษณะโครงการพัฒนาด้านมรดกทางวัฒนธรรม พิพิธภัณฑ์ การท่องเที่ยว และผังเมืองแก่หน่วยงานที่รับผิดชอบ โครงการที่นำเสนอมีดังต่อไปนี้

 • ปี พ.ศ. 2548 นำเสนอโครงการต่อการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  1. โครงการพัฒนากิจกรรมด้านวัฒนธรรมประเพณีเพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว
  2. โครงการพัฒนาระบบการต้อนรับแบบไทยเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว
 • ปี พ.ศ. 2549 นำเสนอโครงการกับหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้
  1. โครงการจัดตั้งศูนย์การบริการและต้อนรับนักท่องเที่ยวจังหวัดระนองเสนอเทศบาลเมืองระนอง
  2. โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ทะเลสาบสงขลา เสนอเทศบาลตำบลชะแล้
  3. โครงการพิพิธภัณฑ์เรือซึนามิบ้านน้ำเค็ม จำนวน 2 แห่งพร้อมแบบแนวความคิดและแบบการจัดแสดง เสนอปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
  4. โครงการจัดเส้นทางท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ภายในเขตเทศบาลนครภูเก็ต เสนอศูนย์การท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการ จังหวัดภูเก็ต
 • ปี พ.ศ.2550 นำเสนอโครงการกับหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้
  1. เสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เสนอกรมศิลปากร
  2. เสนอการจัดตั้งศูนย์ประชุมนานาชาติ ภูเก็ต ( Phuket International Conference ) แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
  3. เสนอโครงการพัฒนาทางเดินและเส้นทางจักรยานเพื่อให้ภูเก็ตเป็นเมืองน่าอยู่ เสนอองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต