Asia Museum Company

ความกล้าหาญของเทศบาลนครเกาะสมุยในการปรับปรุงฟื้นฟูสถานที่นันทนาการริมน้ำชุมชนหัวถนน

photo  , 640x237 pixel , 67,650 bytes.

โดย ฐาปนา บุณยประวิตร (thapana.asia@gmail.com) Smart Growth Thailand Institute

ปีงบประมาณ 2553 เทศบาลนครเกาะสมุยได้มอบหมายบริษัท พิพิธภัณฑ์เอเซีย จำกัดศึกษาออกแบบปรับปรุงฟื้นฟูชุมชนหัวถนน-บางน้ำจืด  โดยแบ่งภารกิจออกเป็นสองส่วน ส่วนแรกเป็นการศึกษาและออกแบบเบื้องต้นในการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและอาคารพื้นถิ่นบริเวณชุมชนหัวถนน ส่วนที่สองเป็นการออกแบบรายละเอียดปรับปรุงฟื้นฟูพื้นที่นันทนาการริมน้ำหัวถนน-บางน้ำจืด โดยมีวัตถุประสงค์การปรับปรุงฟื้นฟูพื้นที่ให้เป็นสถานที่นันทนาการริมน้ำ (waterfront) ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่สาธารณะพิเศษ (The Great Public Spaces) แห่งใหม่ของเกาะสมุย ซึ่งในปีงบประมาณ 2557 เทศบาลฯ ได้เริ่มการก่อสร้างตามแผนการปรับปรุงฟื้นฟูในระยะที่ 1 และปีงบประมาณ 2558 จะดำเนินการก่อสร้างในระยะที่ 2 และ 3

ดาวน์โหลดบทความฉบับสมบูรณ์

Relate topics

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง